Volejbalové noviny 2/2020

Český volejbal
Český volejbal

VOLEJBALOVÉ NOVINY 2/2020

NAŘÍZENÍ VEDENÍ ČVS REAGUJÍCÍ NA DNEŠNÍ ROZHODNUTÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU!

Nařízení vedení ČVS reagující na dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu!!!

Na základě rozhodnutí a vyhlášení státních orgánů České republiky ze dne 10. 3. 2020, týkající se opatření vedoucí k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, rozhodlo vedení ČVS s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00 hodin a to následovně:

  1. Všechny soutěže ČVS budou probíhat bez účasti diváků, či jiné veřejnosti.
  2. V soutěžích je nutné zajistit časovou návaznost tak, aby nedošlo k souběhu utkání více než 4 družstev na jednom sportovišti.
  3. Všechny turnaje mládeže (mistrovské a nemistrovské soutěže ČVS) hrané formou turnajů za účasti více než 4 účastníků se odkládají na dobu neurčitou, případně do dalšího rozhodnutí ČVS.

ČVS žádá všechny své členy (fyzické i právnické osoby), aby v rámci svých aktivit zajistili dodržování a realizaci výše uvedených ustanovení tohoto rozhodnutí.

Dodržení výše uvedených opatření zajistí pořadatel příslušného utkání daný Rozpisem předmětné soutěže.

Výše uvedená opatření se můžou průběžně aktualizovat na základě rozhodnutí příslušných orgánů České republiky.

Toto rozhodnutí je závazné i pro soutěže řízené KVS či OVS.

V Praze dne: 10. 3. 2020      11:30 hod.

Mgr. Marek PAKOSTA                               Ing. Milan LABAŠTA

Předseda ČVS                                             Generální sekretář ČVS

číst více

Český volejbal

SLEDUJTE VOLEJBAL
NA
FACEBOOKU A INSTAGRAMU

facebook
instagram

Český volejbalový svaz

Tento zpravodaj vydává:
Český volejbalový svaz
Zátopkova 100/2  PS 40 / 160 17 Praha 6 - Břevnov

www.cvf.cz / cvf@cvf.cz /  + 420 245 006 210

Tento e-mail byl odeslán na ambo@email.cz, protože jste členy ČVS. 
Pokud si od nás nepřejete dostávat žádné další e-maily, můžete se 
odhlásit.